021 - 8868471710005469
صفحه اصلی>

گواهینامه

گواهینامه

شرکت سروش رایانه ایرانیان با نام تجاری سرایکو در سال 1393 موفق به اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور شده است و با رتبه 4 دارای صلاحیت پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات می باشد .